www.kdzifbih.ba

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: images/banners/1.png

Kongresi

OBAVIJEST – Strukovni odbor za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku i Strukovni odbor za sanitarno inžinjerstvo

V MEĐUNARODNI KONGRES ASOCIJACIJE LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

PRVA OBAVIJEST

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici na V Kongresu u organizaciji ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u periodu od 19.-22. Maja 2016. godine u Neumu,BiH

Zdravstveni profesionalci imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.
Cijeli Kongresa je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu V Kongresa ALISZP-a u BiH.

Organizator:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

Organizacioni odbor:
Damir Mehmedbašić, Mubera Šahinagić, Amina Omanović,Daniel Maestro, Željko Vuković, Zlatan Devedžić.

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“GRAND NEUM“, Neum, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Kongresa, smještaj je organizovan u Hotelu GRAND NEUM. Više u 2. Obavijesti.

Službeni jezik: Naroda BiH, Engleski.

Kontakti:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Damir Mehmedbašić, predsjednik: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mubera Šahinagić, generalni sekretar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Način izlaganja tema:
Pozvana predavanja: 20 min, Usmena izlaganja: 10 min

Poster prezentacije: 5 min

Kotizacija
Članovi Asocijacije 100 KM
Gosti (BiH) 150 KM
Gosti (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice i svečanu večeru u HOTELU GRAND NEUM.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za V Kongres  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH: IBAN: BA 393389002209116713; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za V Kongres ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Sažetak rada, dostaviti e-mailomu elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 20. Aprila 2016. godine na slijedeću adresu:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Simpozija“.

 


OBAVIJEST - Strukovni odbor za fizioterapiju

2. Međunarodni Kongres fizioterapeuta Bosne i Hercegovine 
2nd. International Physiotherapy Congress of Bosnia & Herzegovina

Poštovane Kolegice i Kolege!


Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na II Međunarodni Kongres fizioterapeuta Bosne i Hercegovine u organizaciji Udruženja/Udruge za fizioterapiju Federacije Bosne i Hercegovine (UFFBiH), koji će se održati 13.05. – 15.05.2016. u Sarajevu.

Namjera je da i ovaj Kongres omogući usvajanje novih saznanja iz određenih oblasti u fizioterapiji, razmjenu iskustava, zajedničku evaluaciju i stavove u primjeni novih dijagnostičkih metoda i terapijskih postupaka.


Želimo napomenuti da će se Kongres održati u Sarajevu, i samim time omogućiti ugodne trenutke za druženje i zabavu, pored sudjelovanja/učešća u radu Kongresa.
Napominjemo da će kongres biti bodovan od strane Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije, Hrvatske komore fizioterapeuta, Komore diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila Federacije BiH i Komore zdravstvenih tehničara svih profila F BiH.

Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate II Kongres fizioterapeuta Bosne i Hercegovine.


 
Poštovane kolege i kolegice fizioterapeuti,
 
Obavještavamo vas da Udruženje/Udruga za fizioterapiju Federacije BIH organizuje prvi Kongres fizioterapeuta Bosne i Hercegovine koji ce se održati u Sarajevu od 03-06.10.2013. godine u hotelu Hollywood. 
Detaljnije o načinu prijave, učesća na Kongresu i načinu plaćanja kotizacije možete pronaći na stranici Udruženja: http://www.uffbih.ba/ ili na Facebook stranici udruženja.
 
Komora diplomiranih zdravstvenih inžinjera svih profila FBIH za svoje članove je obezbjedila iste uslove za plaćanje kotizacije i učesće na Kongresu koji važe i za članove Udruženja/Udruge za fizioterapiju FBIH.
 
Želimo da naglasimo da će KDZIFBIH bodovati ovaj Kongres prema nadolazećem Pravilniku o bodovanju koje će izdati Federalno ministarstvo zdravstva. 
 
S poštovanjem,
 
Predsjednik strukovnog odbora za fizioterapiju 
Damir Operhal dipl.fizo.th

 

 

Partneri