www.kdzifbih.ba

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: images/banners/1.png

Strukovni odbor za fizioterapiju

Fizioterapija, često se koristi skraćenica FT, jeste zdravstvena profesija koja se prvenstveno bavi liječenjem povrede i onesposobljenja, te  promocijom pokreta, funkcionalne sposobnosti, kvaliteta života i potencijala pokreta kroz ispitivanje, procjenu, dijagnostiku i fizikalne intervencije pružene od strane FIZIOTERAPEUTA.

Aktivnosti fizioterapeuta, pored kliničke prakse podrazumijevaju i uključuju istraživanje, edukaciju, savjetovanja i dokumentaciju. Fizikalna terapija podrazumijeva elektroterapiju (primjenu raznih toplotnih agenasa), hidroterapiju i kao najznačajni dio, kineziterapiju. Fizioterapeut je zastupljen i radi sa svim dobnim skupinama od novorođenčadi do treće životne dobi. Fizioterapeuti se usavršavaju u mnogim oblastima, a najznačajnija i najzastupljenija su:

·         Kardiovaskularna i pulmonarna fizioterapija

·         Neurologija

·         Gerijatrija

·         Ortopedija

·         Sport

·         Pedijatrija

·         Zdravlje žena

Strukovni odbor za medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku

Medicinska laboratorijska dijagnostika (laboratorijska medicina) je zdravstveno i znanstveno područje vezano za medicinske laboratorije različitih specijalnosti i profila u zdravstvenim institucijama i institucijama koje nisu u sistemu zdravstva, a povezane su s medicinskom laboratorijskom dijagnostikom.

Medicinska laboratorijska dijagnostika novijeg je datuma, često se vezuje za napredak tehnologije, mada imaju podaci da su stari Grci u cilju liječenja promatrali promjene tjelesnih tečnosti. A već 50 godina naše ere opisuje se hematurija.

Djelatnosti medicinsko laboratoriske dijagnostike

·         Dijagnostičke usluge iz oblasti patologije, citologije, protočne-citometrije, citogenetike, molekularne dijagnostike, mikrobiološke i biohemijske dijagnostike

·         Učešće u radu onkoloških Konzilija, Konzilija za transplantaciju bubrega i jetre kao i Konzilija za transplantaciju matičnih ćelija hematopoeze i dr.

·         Sprovođenje, kontrola i unapređenje kvaliteta dijagnostickih usluga

·         Nastavna i edukativna djelatnost za učenike i studente

·         Naučno-istraživacka djelatnost u saradnji sa drugim institucijama itd.

Strukovni odbor za medicinsku radiologiju

Opis poslova

Inžinjeri medicinske radiologije provode razne vrste snimanja koja omogućuju prepoznavanje i praćenje toka bolesti. Najpoznatije je snimanje u kojem se primjenjuju rendgenske zrake, radiografska tehnika skeleta kao i CT (kompjuterizovana tomografija) , a koje omogućuju prikazivanje kosti, srca, pluća i drugih tjelesnih organa i sustava. Ponekad ovoj vrsti snimanja prethodi uzimanje kontrastnih sredstava, što omogućava dobivanje boljih informacija o stanju ili funkciji nekih organa i tjelesnih sustava. Postoje i snimanja u kojima se ne primjenjuju rendgenske zrake kao što su  ultrazvuk ili magnetna rezonanca a Inžinjeri medicinske radiologije aktivno djeluju i na područiju nuklearne medicine. Inžinjeri medicinske radiologije pripremaju pacijente za radiološke pretrage, provjeravaju postoje li razlozi zbog kojih se ne bi smjelo snimati ili primijeniti kontrastna sredstva, objašnjavaju im pretrage, daju upute o pripremi za snimanje i o ponašanju prilikom snimanja, namještaju ih u položaj koji je poželjan za snimanje određenog dijela tijela i primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite pacijenta od nepotrebnog zračenja. Inžinjeri medicinske radiologije sudjeluju i u radioterapiji, odnosno terapiji zračenjem, Njihov je zadatak primijeniti propisanu dozu zračenja na određeni dio tijela pri čemu je vrlo važno dobro smjestiti pacijenta, kako bi se ozračilo bolesno, a zaštitilo zdravo tkivo. Prate i neželjene učinke zračenja – mučninu, gubitak kose i oštećenje kože.

Radni uslovi

Gdje god radili, inžinjeri medicinske radiologije vode brigu o opremi i primjenjuju zaštitne mjere kako bi pacijente, sebe i kolege zaštitili od zračenja. Odgovorni su za organizaciju rada, što uključuje i odlučivanje o redoslijedu uzimanja pacijenata s obzirom na njihovo stanje i vrstu pretrage. Sudjeluju i u ocjeni kvalitete opreme te vode odgovarajuću dokumentaciju.

Osposobljavanje i ciljevi

Od inžinjera medicinske radiologije očekuje se visok stupanj savjesnosti i odgovornosti radi vlastite zaštite i zaštite drugih ljudi od zračenja. Budući da je osnovni dio posla povezan s raznim vrstama uređaja za snimanje, važno je da imaju smisao za tehničke i mehaničke probleme i sklonost kompjuterizovanoj tehnologiji. Cilj rada inžinjera medicinske radiologije je konstantno stručno usavršavanje, kao i razvoj i poboljšanje, kvalitete stručnog rada.

Strukovni odbor za sanitarno inžinjerstvo

Sanitarno inženjerstvo je struka koja se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevencijom bolesti, koja se obavlja primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi. U suradnji sa drugim zdravstvenim profilima stručnjaci sanitarnog inženjerstva uočavaju, definiraju i saniraju faktore okoline koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu te provodi opće i ciljano zdravstveno prosjećivanje stanovništava radi unapređivanja zdravlja šire populacije.

Na bazi Globalne strategije napravljen je Akcijski plan okolinskog zdravlja za Evropu(WHO/EURO-Evrinomental Healt Action Plan for Europa).

U ciljevima ističe se:

·         Da treba osigurati obrazovanje kadrova za okolinsko zdravlje;

·         Posebno obrazovanje sanitarnih inženjera (sanitary engineer).

Područje aktivnosti sanitarnih inženjera je zdravstvena ekologija.

Među faktore ljudskog okoliša koji mogu utjecati na zdravlje naglašavaju se:

·         Poboljšanje kvalitete vode za piće,

·         Sigurna dispozicija tečnih i čvrstih otpadnih materija,

·         Zaštita zemljišta od zagađenja,

·         Zdravstvena sigurnost hrane i životnih namirnica,

·         Mjere za sprečavanje zagađenja vazduha,

·         Mjere za smanjenje pušenja,

·         Poboljšanje uslova stanovanja i života u naselju.

·         Briga za zdravlje na radnom mjestu,

·         Zaštita od štetnog djelovanja buke na radnom mjestu,

·         Zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada i sl.

Partneri