www.kdzifbih.ba

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: images/banners/1.png

Strukovni odbor za fizioterapiju

Fizioterapija, često se koristi skraćenica FT, jeste zdravstvena profesija koja se prvenstveno bavi liječenjem povrede i onesposobljenja, te  promocijom pokreta, funkcionalne sposobnosti, kvaliteta života i potencijala pokreta kroz ispitivanje, procjenu, dijagnostiku i fizikalne intervencije pružene od strane FIZIOTERAPEUTA.

Aktivnosti fizioterapeuta, pored kliničke prakse podrazumijevaju i uključuju istraživanje, edukaciju, savjetovanja i dokumentaciju. Fizikalna terapija podrazumijeva elektroterapiju (primjenu raznih toplotnih agenasa), hidroterapiju i kao najznačajni dio, kineziterapiju. Fizioterapeut je zastupljen i radi sa svim dobnim skupinama od novorođenčadi do treće životne dobi. Fizioterapeuti se usavršavaju u mnogim oblastima, a najznačajnija i najzastupljenija su:

·         Kardiovaskularna i pulmonarna fizioterapija

·         Neurologija

·         Gerijatrija

·         Ortopedija

·         Sport

·         Pedijatrija

·         Zdravlje žena

Partneri