www.kdzifbih.ba

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
Error
  • JFolder: :files: Path is not a folder. Path: images/banners/1.png

Strukovni odbor za sanitarno inžinjerstvo

Sanitarno inženjerstvo je struka koja se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja pojedinca, obitelji i društva te prevencijom bolesti, koja se obavlja primjenom mjera za održavanje higijensko-sanitarne i epidemološke razine u radnoj i životnoj okolini ljudi. U suradnji sa drugim zdravstvenim profilima stručnjaci sanitarnog inženjerstva uočavaju, definiraju i saniraju faktore okoline koji mogu štetno djelovati na zdravlje pojedinca i širu zajednicu te provodi opće i ciljano zdravstveno prosjećivanje stanovništava radi unapređivanja zdravlja šire populacije.

Na bazi Globalne strategije napravljen je Akcijski plan okolinskog zdravlja za Evropu(WHO/EURO-Evrinomental Healt Action Plan for Europa).

U ciljevima ističe se:

·         Da treba osigurati obrazovanje kadrova za okolinsko zdravlje;

·         Posebno obrazovanje sanitarnih inženjera (sanitary engineer).

Područje aktivnosti sanitarnih inženjera je zdravstvena ekologija.

Među faktore ljudskog okoliša koji mogu utjecati na zdravlje naglašavaju se:

·         Poboljšanje kvalitete vode za piće,

·         Sigurna dispozicija tečnih i čvrstih otpadnih materija,

·         Zaštita zemljišta od zagađenja,

·         Zdravstvena sigurnost hrane i životnih namirnica,

·         Mjere za sprečavanje zagađenja vazduha,

·         Mjere za smanjenje pušenja,

·         Poboljšanje uslova stanovanja i života u naselju.

·         Briga za zdravlje na radnom mjestu,

·         Zaštita od štetnog djelovanja buke na radnom mjestu,

·         Zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada i sl.

Partneri